Hajnalvárás

Digitális fotó

Multi- és hosszú expozíciós kísérlet

2001

A Hajnalvárás az Első Világháború tragédiája utáni hangulatban fogant és született a húszas évek Európájának modern költészetét képviselő szabad versekre és neumákkal jegyzett régi görög dallamokra. Ez a fohászkodás-szerű, 16 perces alkotás az összeomlásból a remény felé vezető utat keresi négy nagy hullámban: Könyörgés, Remény, Igéret, Teljesedés. Általános emberit akar közölni, lelkünk legmélyebben gyökerező olthatatlan keresést és várást, amelynek csak teljesedés lehet a vége.