Rítus II.

Digitális fotó

Multi- és hosszú expozíciós kísérlet

2001

Az orkesztika valóságtartománya az emberi mozdulat. A mozdulat térben megy végbe, időt fogyaszt, erőt emészt és jelentést hordoz. Tér, idő, erő és jelentés tehát a mozdulat határozmányai, és tanulmányozásuk megadja az orkesztika rendszertanának négy fejezetét: a mozdulat térbeliségével foglalkozik a plasztika; időbeliségével a ritmika; erőhasználatával a dinamika és jelentésével a szimbolika. A mozdulatművészettel az Iparművészeti Főiskolán ismerkedtem meg közelebbről, gyakorlatilag 1992-óta fényképezem táncosokat. Az Orkesztika Mozdulatszínház tagjaival megalakulásuk óta dolgozom. A mellékelt képek egy-egy mozdulatművészeti estet idéznek, melynek jellegzetes részeit műtermi körülmények között megismételték az előadók. A megközelítés kisérleti jellegű, melyben a műtermi eszközök adta technikai többlet nélkülözhetetlen. A fények és a mozdulat időbeni kapcsolatát kutatom, illetve a multiexpozícóban rejlő eddig ismeretlen lehetőségeket.