Akt

Digitális fotó

Multi- és hosszú expozíciós kísérlet

2002

Ezt a különös nem-hely, melybe belépünk és amelyből kitekintve képeket alkotunk, e hagyományban olyan nevekkel illették, mint “szubjektivitás” vagy egzisztencia. Valahogy így: a „képzelőerő” az a különös képesség, melynek révén a tárgyi világból saját szubjektivitásunkba lépünk vissza, az objektív világ szubjektumává válván. Avagy eseteleg így: az a sajátos képesség, melynek révén ekszisztálunk, ahelyett, hogy inszisztálnánk. Mindenesetre ez a gesztus az absztrakcióval, a visszahúzódás, a visszavonulás mozdulatával veszi kezdetét. Meg kell tanulnunk a valamitől való szabadság helyett a valamire való szabadság alapján kérdezni. Másrészt rá leszünk kényszerítve munkamorálunk megváltoztatására, ha már nem arról lesz szó, hogy egy adott valóságot változtassunk meg, hanem arról, hogy kínálkozó lehetőségeket valósítsunk meg. Más szóval: az előttünk álló kihívás nem más, mint hogy a lineáris egzisztencia síkjáról egy teljesen absztrakt, nulldimenzionális síkra (a semmibe) ugorjunk.

Vilém Flusser