Elemek

Digitális fotó

A fotóspróbán készült képek

2004

E. Kovács Éva 1966-1976 között a Színművészeti Főiskolán tanított kifejező mozgást. 1993-ban egyik újraalapítója volt a Mozdulatkultúra Egyesületnek. Vezetésével indult meg újra a mozdulatművészetet tanító, utolsó nagy tanfolyam (1995-1997 és 1997-1999), melyen a még háború előtt végzett élő Mozdulatművészek, Dienes Gedeon, Berczik Sári, Szöllősi Ágnes, Kármán Judit tanítottak. Az egykor általa koreografált és táncolt Elemek című táncszvit rekonstrukcióját 2004-ben az ő szakmai felügyeletével vette repertoárjára a Magyar Mozdulatművészeti Társulat. Ennek továbbgondolt verzióját később a Kortárs Táncművészeti Főiskola növendékeinek is betanította. Számtalan növendéke közül sokan hírnevesek lettek a maguk területén, többek között Keleti Ágnes, Tass Olga, Dévény Anna, Csarnóy Katalin, Hágai Katalin, Schiller Andrea, Fenyves Márk, Pálosi István.