Az 56-os forradalom az olajiparban

Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, Zalaegerszeg

Borítóterv, grafikai terv, tipográfia, nyomdai előkészítés

2016

Amikor felkértek, hogy az 1956-os forradalom 50. évfordulójára megjelenő kötethez ajánlást írjak, tiltakoztam: történészként nem ismerem az olajipar helyzetét, azokat a szakmai részleteket, amelyek az interjúalanyok és vélhetően az olvasók zömének számára is egyértelműek. Az interjúk azonban korántsem csak az olajipar rejtelmeibe vezeti be az olvasót. Sokkal több annál. Az egyéni sorsok a mikrokörnyezet bemutatásával az interjúk a pártállami diktatúra keresztmetszetét is adják. Megismerhetjük belőle azt a miazmás légkört, amelyet a kommunista vezetés teremtett és amely emberek millióinak életére meghatározó hatással volt. Az interjúkból kiderülnek azok a kis mozgásterek, amelyek még a legvadabb diktatúrában is rendelkezésre állottak. Egy hajnalban a lépcsőre helyezett uzsonnáscsomag vagy a börtön előtti csendes kézszorítás mutatta, hogy nem szükségszerű a kényszer tudomásulvétele. Az effajta mozzanatok megörökítésére nagy szükség van, hiszen azok, akik az 1989 előtti társadalmi viszonyokat nem ismerték meg tudatosan, el sem tudják képzelni azokat a nyomasztó elvárásokat, amelyek az egyének sorsát meghatározták. (Ungváry Krisztián)