Látogatás az Oszmán Birodalomban

Szépművészeti Múzeum − Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum – MMA Kiadó

Borítóterv, grafikai terv, tipográfia és nyomdai előkészítés

2020

„Hadihajón beutazni a nagy világot, előkelő s úri dolog. A kiváltságos állás, melyet a hadihajók tiszti­kara az egész világon élvez, sok ajtót nyit meg előttünk, melyeken még a milliók fölött rendelkező turisták is hiába kopogtatnak, mivel még az ő mindenható aranyaik előtt sem nyílnak meg azok” − írta Bozóky Dezső sorhajóorvos Két év Keletázsiában című útirajza bevezetőjében 1911-ben.

https://www.mmakiado.hu/esemenyek/konyvbemutatobrlatogatas-az-oszman-birodalomban

Keménytáblás, a védőborítón a könyvben szereplő fotókból felnagyított részleteket lehet látni. A könyvben 216 kép található.